Ons assortiment

Meer dan 80 jaar onberispelijke kwaliteit én service !

Particulier:

Tempo Oil levert stookolie aan particulieren, beschikt over een tankstation met Diesel en Benzine en levert oliën en vetten voor moto’s en personenwagens.

Landbouw:

Tempo Oil zorgt voor een continue levering van stookolie. Tempo Oil wenst de aandacht te vestigen op de vrijstelling van accijnzen voor landbouw. Wij voorzien alle oliën en vetten voor landbouwtractoren.

Benzinestation:

Ons benzinestation levert diesel en benzine. Wij accepteren op ons station : Tempo Oil Cards ,Q8 Liberty Cards, kredietkaarten en Visa - Mastercard.

Transport:

De Q8-diesel heeft van oorsprong een hoog cetaangehalte (+51) en een laag zwavelgehalte, wat zowel het verbruik, de levensduur van de motor als het milieu ten goede komt. Daarnaast levert Tempo Oil alle oliën en vetten voor vrachtwagens. Klik hier voor meer info betreffende de DA accijns-terugvraag.

Industrie:

Tempo Oil levert alle oliën en vetten ten behoeve van de industrie, alsook alle soorten brandstoffen. Energie-intensieve bedrijven en bedrijven met milieudoelstelling hebben recht op gedeeltelijke of volledige accijnsvrijstelling. Contacteer Tempo Oil voor meer info hierrond.